В Офісі з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України відбувся тренінг на тему «Бюджетна система та бюджетний процес в Україні»

За підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Вестмінстерської фундації за демократію (WFD) 16 грудня експерти Офісу з фінансового та економічного аналізу у ВРУ познайомилися з «Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень» та отримали багато корисної інформації щодо бюджетного процесу в Україні.

На початку тренінгу генеральний директор Інституту В’ячеслав Зубенко представив експертам Офісу головні функції та завдання цієї науково-дослідної установи, зазначивши, що ІБСЕД – це всеукраїнська громадська неприбуткова організація, створена в 2007 році групою провідних українських експертів, що мають багаторічний досвід роботи у фінансовій сфері. Мета діяльності – сприяння комплексному та сталому соціально-економічному розвитку України через проведення аналітичних і прикладних досліджень, поширення інформації про бюджет та стан економіки, здійснення навчальних програм.

Тренінг на тему «Бюджетна система та бюджетний процес в Україні» провели директор Департаменту методології та навчальних програм Тамара Шаповал та її заступник – Андрій Корнієнко.

Порядок денний тренінгу передбачав такі пункти:

  • законодавчі підстави та нормативно-правова база забезпечення бюджетного процесу в Україні;
  • етапи бюджетного процесу в Україні;
  • бюджетна класифікація як механізм забезпечення принципу єдності бюджетної системи;
  • програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління бюджетними коштами.

У рамках першого питання щодо законодавчих підстав та нормативно-правової бази експерт Тамара Шаповал акцентувала на законодавчих документах, що регламентують бюджетний процес в Україні, детально описала структуру бюджетного кодексу та проаналізувала концептуальні зміни Бюджетного кодексу України, що були внесені 28 грудня 2014 року. Зокрема, був розглянутий закон про державний бюджет на відповідний рік та структура додатків до цього закону.

Щодо другого питання в порядку денному, то було розглянуто етапи бюджетного процесу в Україні, нову систему вирівнювання, питання щодо залежності місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету, особливості міжбюджетних трансфертів тощо.

Особливу увагу було приділено питанню бюджетної класифікації. Експерт Андрій Корнієнко зазначив, що бюджетна класифікація є механізмом забезпечення принципу єдності бюджетної системи. Було детально розглянуто нормативні документи, що регламентують застосування бюджетної класифікації, її складові. Експерти, зокрема, детально описали класифікацію доходів бюджету, видатків та кредитування бюджету; розглянули різні види класифікацій: функціональну, економічну, тимчасову тощо.

Наостанок експерти ІБСЕД розглянули актуальне зараз питання програмно-цільового методу бюджетування. Пан Андрій зазначив важливість цього методу для України та необхідність його централізованого впровадження. Цей метод є якісно новим явищем у бюджетному процесі, що забезпечує управління бюджетними коштами для досягнення конкретних цілей із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

Експерти ІБСЕД разом із працівниками Офісу фінансового та економічного аналізу у ВРУ розглянули основні нормативні акти, що регламентують застосування ПЦМ на державному та місцевих рівнях, а також конкретні приклади формування бюджетних програм за програмно-цільовим методом.

Загалом тренінг виявився надзвичайно інформативно наповненим та насиченим. Унікальність заходу полягала в тому, що експерти ІБСЕД, окрім того, що є відмінними теоретиками, за плечима мають ще й великий практичний досвід, тому здобуті знання є надзвичайно цінними завдяки своїй теоретичній та практичній значущості.

***

Тамара Шаповал, директор Департаменту методології та навчальних програм:

«Якість проведення тренінгу насправді залежить не тільки від лекторів, але й від аудиторії. Тому з упевненістю скажу, що сьогоднішній навчальний захід можна оцінити на високому рівні, адже аудиторія була дуже зацікавленою в темі бюджетної системи та бюджетного процесу в Україні. Багато інформації від нас, багато запитань від слухачів, тому час проминув зовсім непомітно, що і є ознакою якісного тренінгу на цілий день».

 

 

 

Андрій Корнієнко, заступник директора Департаменту методології та навчальних програм:

«Дуже відкрита аудиторія, легко викладається матеріал, адже слухачі не бояться ставити питання, що нівелює певні складні моменти у викладеному матеріалі. Раді знайомству з Офісом з фінансового та економічного аналізу та бажаємо йому плідної роботи».

 

 

 

 

 

Іванна Федько, 
інтерн Офісу з фінансового та економічного аналізу у ВРУ

Українська