Полiтичнi та громадськi дiячi про Програму парламентського стажування *

 "Уряд США високо цiнує Програму парламентського стажування, оскiльки вона дозволяє залучати найбiльш квалiфiкованих молодих фахiвцiв до роботи в Парламентi. Я дуже цiную прагнення української молодi стажуватися в єдиному законодавчому органi України, це свiдчить про вiданнiсть молодих людей демократичним принципам. Участь в Програмi дозволяє молодим людям сприяти пiдвищенню ефективностi роботи Парламенту й самим вивчати зблизька полiтичнi процеси в Українi."

Джон Гербст
Надзвичайний i Повноважний Посол США в Українi 
(зустрiч з учасниками Програми парламентського стажування 2004) 
 

"Програма парламентського стажування є важливим напрямком роботи Програми сприяння парламенту, найбiльш талановита молодь України залучається до роботи в Парламент Українi. Програма успiшна, оскiльки близько 40% випускникiв продовжує свою кар'єру в органах державної влади." 
Чарльз Вайз
директор Програми сприяння Парламенту України унiверситету Індiани
 

"Хотiв би вiдзначити Програму "Помiчник Голови Комiтету Верховної Ради України". Багато з тих, хто залучився до цiєї Програми, зараз успiшно працює в Апаратi нашої фракцiї, апаратах партiй та груп, якi входять до її складу." 

 

 

 

Вiктор Ющенко
Народний депутат України, Голова фракцiї "Наша Україна"
 

"Хотiв би вiдмiтити необхiднiсть Програми "Помiчник Голови Комiтету Верховної Ради України" для роботи Апарату та фракцiй Верховної Ради України. Деякi випускники цiєї Програми зараз працюють моїми помiчниками-консультантами, працiвниками апарату фракцiї. Таким чином, завдяки цiй Програмi здiйснюється оновлення кадрiв єдиного законодавчого органу України." 

Степан Гавриш
Народний депутат України, Лiдер парламентської фракцiї "Демократичнi iнiцiативи"

 

"Програма парламентського стажування є засобом залучення до роботи органiв державної влади молодих висококвалiфiкованх спецiалiстiв та формування нової полiтичної елiти України. Народнi депутати нашої фракцiї не раз зустрiчалися з iнтернами i на власному досвiдi переконалися в важливостi цього напрямку дiяльностi Програми сприяння Парламенту України." 

Юлiя Тимошенко
Народний депутат України, Лiдер фракцiї "Блок Юлiї Тимошенко"
 

"Хотiв би пiдкреслити кориснiсть Програми парламентського стажування для пiдвищення ефективностi роботи Апарату Парламенту. Деякi випускники Програми зараз працюють радниками депутатiв, консультантами апарату фракцiй. Завдяки цiй Програмi вiдбувається залучення молодих фахiвцiв до роботи органiв державної влади, здiйснюється оновлення кадрiв державних установ." 
 

Олександр Мороз
Народний депутат України, Лiдер фракцiї Соцiалiстичної партiї України

 

* Посади авторiв зазначенi на момент висловлення вiдгукiв про Програму

 

Українська