Олег ОЛІЙНИК
Керівник, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ

У 1990 р. закінчив Інститут іноземних мов (м. Москва), здобув кваліфікацію перекладача-референта. У 1993 р. закінчив Фінансову академію (м. Москва), здобув кваліфікацію економіста з міжнародних економічних відносин. У 1997 р. закінчив аспірантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України й здобув науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини». У 1998 р. закінчив юридичний факультет Прикарпатського університету (м. Івано-Франківськ) й здобув кваліфікацію юриста. З 1995 р. займається науковою діяльністю. Працював в Інституті світової економіки та міжнародних відносин та Інституті економіки та прогнозування НАН України. Наукові результати О. Олійника: близько 70 наукових статей, співавторство у 7 монографіях, у тому числі в 3 іноземних, участь у понад 50 вітчизняних та іноземних наукових конференціях. Має великий досвід роботи в міжнародних проектах Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Агентства США з міжнародного розвитку та ЄС.
Іноземні мови: англійська, китайська, німецька, французька, російська.

 

Роксолана БАЙКО
Експерт з європейського права, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ

У 2005 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, а в 2007 р. здобула кваліфікацію магістра європейського права (LL.M.Eur.) в Лейпцизькому університеті (Німеччина). З 2007 р. по 2011 р. навчалася в докторантурі на кафедрі європейського, міжнародного та публічного права юридичного факультету Лейпцизького університету під науковим керівництвом проф. М. Котцура. У 2011 р. захистила дисертацію на тему «Роль неурядових організацій в міжнародному захисті прав національних меншин» (magna cum laude) у Лейпцизькому університеті та здобула ступінь доктора права (Dr. iur.). З 2011 р. по 2015 р. працювала науковим співробітником в німецькому Бундестазі, експертом з міжнародного права в німецькій секції Міжнародної амністії та викладачем в Берлінській вищій школі економіки та права.  
Іноземні мови: англійська, німецька, російська.

 

Людмила Васильєва
Молодший спеціаліст, юрист, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ
Інтерн Програми стажування у Верховній Раді України 2015–2016 рр.

У 2015 р. здобула ступінь бакалавра за спеціальністю «правознавство» та продовжує навчання з метою здобуття ступеня магістра (Національний університет «Одеська юридична академія»). З 2014 р. по 2015 р. навчалася в Університеті штату Флорида як стипендіат програми Global UGRAD, що фінансується Державним департаментом США. Проходила стажування в органах прокуратури та органах судової влади, а також в Інституті попередження фінансового шахрайства у м. Таллахассі, Флорида.
Іноземні мови: англійська, китайська, російська.

 

Павло Пірникоза
Аналітик, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ
Інтерн Програми стажування у Верховній Раді України 2015–2016 рр.

У 2014 р. здобув ступінь бакалавра фінансів у Тернопільському національному економічному університеті, отримавши диплом з відзнакою, а вже через рік у цьому ж університеті здобув кваліфікацію магістра оподаткування (диплом з відзнакою). Тема дипломної роботи: «Фіскальні та економічні аспекти тіньової економіки в Україні». У 2015 р. вступив до аспірантури в Тернопільський національний економічний університет, кафедра податків та фіскальної політики факультету фінансів, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит. Тема дисертаційного дослідження: «Фіскальні імперативи детінізації економіки України».
Іноземні мови: англійська, російська.

 

Іванна Федько
Аналітик, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ
Інтерн Програми стажування у Верховній Раді України 2015–2016 рр.

У 2014 р. отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «економічна теорія» на факультеті економіки та управління в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. З 2014 р. навчається в аспірантурі цього ж університету на кафедрі політичної економії обліково-економічних факультетів. Тема дисертаційного дослідження: «Малий і середній бізнес як фактор прискорення економічного розвитку». У 2014 брала участь в міжнародних навчальних програмах у м. Бидгощ та м. Лодзь (Польща), м. Будапешті (Угорщина) за підтримки Robert Schuman Institute.
Іноземні мови: англійська, польська, російська.

 

Анна Тулякова
Аналітик, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ
Інтерн Програми стажування у Верховній Раді України 2015–2016 рр.

Випускниця одеського фізико-математичного Рішельєвського ліцею. Вищу освіту здобула в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова, отримавши в 2011 р. диплом магістра математики за спеціалізацією «математична економіка». З 2011 р. по 2014 р. навчалася в аспірантурі Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема дисертаційного дослідження: «Моделювання і аналіз показників складності динаміки сучасних фондових ринків». За результатами досліджень опубліковано 33 наукових праці, у тому числі 1 монографія, 4 розділи в колективних монографіях, 9 статей в наукових журналах. З 2015 р. працює викладачем у вищих навчальних закладах Одеси, з вересня 2015 р. – асистент кафедри вищої математики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Входить до складу ініціативної групи зі створення Наукового парку на базі університету.
Іноземні мови: англійська, російська.

 

Анастасія Нєшева
Аналітик, Офіс з фінансового та економічного аналізу у ВРУ
Інтерн Програми стажування у Верховній Раді України 2015–2016 рр.

У 2015 р. здобула ступінь бакалавра на факультеті економіки та менеджменту Сумського державного університету, де і продовжує навчання з метою здобуття ступеня магістра. У 20132014 рр. навчалася в Університеті Порту (Португалія) за напрямом «економіка та бізнес-адміністрування» як стипендіат програми Erasmus Mundus, що фінансується Європейським Парламентом. Проходила стажування в органах місцевого самоврядування та стартап-інкубаторах.
Іноземні мови: англійська, російська.