КАРПУНЦОВ ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
  м. Київ
  Випускник Програми 1999–2000 рр.
  Народний депутат України

 

До компетенції Голови Правління ГО «Ліга інтернів» належить:

  • очолювати ГО “Ліга інтернів” та діяти від  її імені без спеціальних доручень;
  • видавати довіреності іншим особам;
  • до  моменту  призначення  Директора  ГО  “Ліга  інтернів”  укладати   договори   та   вчиняти інші правочини від імені ГО “Ліга інтернів”;
  • видавати і затверджувати накази,  інструкції та інші акти,  обов’язкові для працівників ГО “Ліга інтернів”; 
  • виконувати адміністративні і контрольні функції щодо працівників ГО “Ліга інтернів”;
  • головувати на Загальних зборах та на засіданнях Правління;
  • ініціювати скликання Загальних зборів та засідань Правління; 
  • підписувати рішення та документи Загальних зборів та Правління;
  • представляти ГО “Ліга інтернів”  у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування України, іноземних держав, а також іншими фізичними і юридичними особами.