ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

  • Основний партнер ГО «Ліга інтернів» у проведенні конкурсного відбору та реалізації Програми стажування у Верховній Раді.
  • Створює усі умови для ефективного стажування інтернів у секретаріатах комітетів, підрозділах Апарату ВРУ.
  • Народні депутати України та працівники секретаріатів та Апарату ВРУ беруть участь у зустрічах з інтернами та навчальних заняттях, курсах.
  • Запрошує інтернів до участі в круглих столах, парламентських слуханнях та інших заходах, що проводяться в Парламенті.
  • Надає приміщення та матеріально-технічне обладнання для проведення заходів.
  • Надає допомогу в проведенні семінарів, круглих столів поза межами Програми стажування.

 

ОКРЕМІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

  • Протягом 2008–2013 рр. Програма стажування реалізовувалася в окремих центральних органах виконавчої влади.
  • З 2014 року стажування відновлено у Міністерстві закордонних справ України.
  • Фахівці центральних органів виконавчої влади, колишні міністри тощо беруть участь у зустрічах з інтернами.

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
У 2014 р. відновлено співпрацю з Адміністрацією Президента України. Кілька інтернів стажуються  в підрозділах установи.

 

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)
Підтримує Програму стажування у Верховній Раді України з 1995 р. та ГО «Ліга інтернів» з часу створення організації. Представники USAID беруть участь в офіційних церемоніях відкриття та закриття Програми стажування, а також зустрічаються з інтернами.

 

ФОНД СХІДНА ЄВРОПА / ПРОЕКТ USAID «РАДАВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПІДЗВІТНІСТЬ, ДЕМОКРАТИЧНЕ ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО» 
З 2014 р. Програма стажування у Верховній Раді України є частиною проекту, що реалізує ГО «Ліга інтернів» за підтримки Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво». Програма  USAID «РАДА», що виконується Фондом Східна Європа, сприяє становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу – Парламенту України.

 

Партнери ГО «Ліга інтернів», з якими підписано меморандуми про співпрацю

ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ
Ресурсно-аналітична організація, заснована в 2007 році з метою об’єднання зусиль громадськості задля розбудови в Україні громадянського суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.

ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОГО ЛОБІЮВАННЯ ТА АДВОКАСІ
Громадська організація, головною метою якої є проведення вододілу між легітимним і корупційним впливом на формування та реалізацію державної політики шляхом сприяння правовому визначенню та закріпленню інституту лобіювання в Україні.

НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ГІЦ ГМБХ (GIZ GMBH)
Федеральна установа, що підтримується й утримується Урядом Німеччини. Глобальна мета ГІЦ – підтримка людей та спільнот у країнах, що розвивається, у країнах з перехідною економікою, розвинених країнах. Мета організації в Україні – сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та проведення міжнародної освітньої роботи.

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
Бере початок з 1834 року – часу створення історико-філологічного відділення філософського факультету університету св. Володимира. Сьогодні факультет є визнаним флагманом у підготовці істориків-професіоналів серед вищих навчальних закладів України і широко відомий за межами нашої Вітчизни. 

Партнери організації

ФОНД ЕБЕРГАРДА ШЬОКА (і його українська організація «Фонд підтримки будівельної галузі»)
Пріоритетною метою Фонду є підтримка підприємницьких утворень, що сприяють консолідації демократії та ринкової економіки в країнах Центральної і Східної Європи. Діяльність Фонду охоплює економічну, будівельну, освітньо-політичну сфери, а його проекти і заходи спрямовані на презентацію нового світового досвіду (ноу-хау) і створення своєрідного міжнародного майданчика для обміну знаннями і практиками, спілкування та налагодження стосунків між різними країнами.

ПРОЕКТ USAID АГРОІНВЕСТ
Проект технічної допомоги, що фінансується Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID) і впроваджується компанією Кімонікс Інтернешнл. Метою проекту є сприяння розвитку сільського господарства України та підвищення конкурентоспроможності агробізнесу незалежно від організаційно-правової форми та масштабів виробництва.

ФОНД ІМЕНІ КАТЕРИНИ КОВШЕВИЧ
Заснований у 1999 році на честь матері доктора Христини Ковшевич-Дурбак, засновника і президента Фонду, яка і до того часу підтримувала здібних студентів, що потребували допомоги. Фонд надає допомогу обдарованим, але економічно незабезпеченим студентам перш за все в Україні, а також і в інших частинах Східної Європи, Азії і Південної Америки.

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА
Фонд засновано у 2010 році. Місія фонду – сприяти становленню людей нового покоління – професійних, патріотичних, етичних українців, які турбуються про суспільне благо й активні у громадському і політичному житті суспільства, вміють співпрацювати з іншими та утворять критичну масу людей, які здійснять трансформацію України.

ГО «ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ»
Аналітичний центр, який засновано у 2000 році за ініціативи випускників Національного університету «Києво-Могилянська академія». Місією організації є сприяння утвердженню демократичних цінностей в українському суспільстві, формуванню ефективної та збалансованої державної політики в Україні, розвитку політичної та правової культури громадян і політиків.