СТАРОСТИ ІНТЕРНІВ ВРУ

Антків Володимир Васильович

м. Тернопіль

Тернопільський національний економічний університет

Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики

Головний староста

 

Куниця Максим Миколайович

м. Київ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» / Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики

Заступник головного старости

 

Бабенко Анна Ігорівна

м. Київ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка /

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Комітет з питань бюджету

Староста з питань відвідування

 

Трапезнікова Олена Павлівна

м. Київ

Київський національний університет імені Вадима Гетьмана

Комітет з питань європейської інтеграції

Староста з питань заяв та пояснювальних записок

 

Садохіна Катерина Сергіївна

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Криворізький національний університет

Керівництво Апарату Верховної Ради України

Староста з питань звітування

 

Смачило Христина Романівна

м. Тернопіль

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Комітет з питань європейської інтеграції

Староста з організаційних питань

 

Линник Олександра Олександрівна

м. Львів

Львівська комерційна академія

Комітет з питань економічної політики

Староста з питань супроводу заходів

 

Мурич Вікторія Сергіївна

м. Ромни, Сумська обл.

Інститут соціології Національної академії наук України

Головне організаційне управління Апарату Верховної Ради України

Староста з питань супроводу заходів

 

Костюченко Наталія Петрівна

м. Одеса

Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова

Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків Апарату Верховної Ради України

Староста з неофіційних заходів

 

Юрченко Олександр Юрійович

м. Харків

Харківський національний університет внутрішніх справ

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

Староста з неофіційних заходів

 

Кучеренко Наталія Петрівна

м. Черкаси

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Комітет у закордонних справах

Староста з питань статистики

 

СТАРОСТИ ІНТЕРНІВ ЦОВВ

Доценко Світлана Олександрівна

м. Маріуполь, Донецька обл.

Маріупольський державний факультет

Міністерство закордонних справ України

Староста