Наглядова Рада – один з органів управління ГО «Ліга інтернів», основне завдання якого – здійснення контролю за діяльністю ГО «Ліга інтернів».

До компетенції Наглядової ради належить:

  • здійснення контролю за діяльністю ГО “Ліга інтернів”;
  • здійснення контролю за дотриманням вимог  Статуту ГО “Ліга інтернів”;
  • здійснення перевірки діяльності виконавчих органів ГО “Ліга інтернів”;
  • здійснення контролю за виконанням рішень Загальних Зборів;
  • здійснення  контролю  за  дотриманням  законодавства  при  використанні  майна та коштів ГО “Ліга інтернів”;
  • скликання позачергових засідань Загальних зборів ГО “Ліга інтернів”;
  • здійснення інших дій,  пов'язаних з контролем за діяльністю ГО “Ліга інтернів”  та її органів управління.